Vũ Hồng Lý

Họ và tên: Vũ Hồng Lý
Biệt Danh: đố mà biết
Ngày sinh: 04/02/1982
Quê quán : Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: như trên

Đòn sở trường: Mãng Xà phún nguyệt
Binh khí sở trường:Đoản côn, dao
YM : lyle8x
Mail: lyle8x@yahoo.com; lyle8x@Gmail.com
Phone: 0944 28 3456
Sở thích: Võ, Trà, Musik, Sưa tầm đồ võ, Kinh doanh và quản lý…
Nghề nghiệp: Thạc sỹ chuyên nghành xây dựng
Trường đào tạo: Đại học xây dựng hà nội Huce
Tên công ty: Minh Giang (bất động sản)
Mục tiêu rèn luyện võ: thấy bọn nó tập hay hay thì cũng đú chó nó hao oai
Câu nói hay rùng: May hơn khâu

Đoản côn:

2 bố con:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s