3 con đầu C

Một con VOI đi ngang qua một con LẠC ĐÀ bèn cười phá lên:
– Ô Hô, con gì mà lạ chưa? Vú lại mọc trên lưng… hahahaha^^
Con LẠC ĐÀ tức lắm, chửi lại:

– Ai cười tao được riêng mày không được cười tao, cái đồ cu mọc trước mặt!
Con RẮN đi qua nghe thấy 2 con chửi nhau bèn lăn ra cười. 2 con tức quá, chỉ vào mặt con RẮN:
– Ai có thể cười tao trừ con RẮN này, cái loại mặt mọc trên cu!Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s