Tặng a e bài thơ nè

XUẤT KIẾM PHÁT KÌNH MIỆNG HÔ SÁT
THẦN KHÍ ĐƯA QUYỀN PHONG NGHUYỆT ĐƯA
VẦNG NHẬT NGUYỆT XIN NHỚ CHĂNG ĐÊM NÀY
THÂN ĐI QUYỀN VÕ LÂM MỘT TÀN THƯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s