Võ đức và tâm pháp

BÀI 2:VÕ DỨC VÀ TÂM PHÁP
1.VÕ ĐỨC:
Đức là biểu hiện nhận thức về đạo lý, ý thức, được biểu hiện qua cảm xúc biểu cảm, s uy nghĩ và hành động qua mối quan hệ ứng xử giao tiếp xã hội


Võ là biểu hiện trạng thái vận động tâm trí hay hành động trực tiêp, dán tiếp của cơ thể người.
Vó đức là tính cánh suy nghĩ cư sử, hành đồng trạng thái ứng sử của con nhà võ,. Võ đức là linh hồn của võ thuật, sùng võ đức là truyền thống mấy nghàn năm của giới võ thuật.

2.TÂM PHÁP:
Là phép tu luyện thân tâm để giữ gìn cân bằng khí huyết thông qua các kỹ pháp rèn luyện như trị tạng giữ tam yếu, ngồi thiền và luyện công
Võ thuật phải đặt dưới sự chỉ huy của tâm thì mới có thể đạt tới mức cảnh giới cao thâm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s