Bùi Thế Hùng

Họ và tên: Bùi Thế Hùng.
Ngày sinh: 12/3/1991.
Quê quán: Đô Lương, Nam Đàn, Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: đường Trường Chinh, Hà Nội.


Nick Yahoo: docnhansatthu01@yahoo.com.
Số điện thoại: 01643024268.
Sở thích: nhiều vô số kể.
Đòn sở trường: :-(||> give up
Bí kíp mong muốn hoặc đã và đang tu luyện: Những cú đấm cơ bản trong Quyền Anh
Các thông tin mô tả thêm: …
Mục tiêu rèn luyện võ:

Advertisements

2 responses to “Bùi Thế Hùng

  1. Chú Hùng từ lúc clb thành lập chưa thây ra buổi nào cả thế này^^

  2. Lý: thi xong đợt này là chú nó ra rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s