Trận đấu hay vãi!

Một trận quyền thái để lại quá nhiều thứ để mà xem! :))

Advertisements

2 responses to “Trận đấu hay vãi!

  1. Trận này đúng là hay vãi lúa, hết clip mà vẫn chưa biết thằng nào thắng 😀 mọi việc vẫn có thể xảy ra^^

  2. Thuận - PKt

    Cuối trận có thằng nào off không nhở. Khakha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s