Binh khí xưa: Chủy thủ

Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm.

Thoạt đầu là chủy thủ đá chả xã hội nguyên thủy. Từ thời Thương, Chu trở đi thì đổi làm bằng đồng xanh hoặc gang thép, cốt để đánh giáp lá cà phòng thân. Cũng có khi bôi thuốc độc vào lưỡi, đâm vào người là có thể chết ngay.

Thời Hán, chủy thủ thường được dùng với trường kiếm, các kỵ sĩ dùng phối hợp ngắn dài càng nhiều.

Thời Tấn kiếm chủy thủ hình tròn, dạng như mũ sa, sống kiếm chia trở xuống, thân kiếm rộng, bằng, chuôi ngắn, lưỡi dài, về hình dáng rõ ràng khác hẳn trước thời Tần.

Trương Tải đời Tấn từng miêu tả chủy thủ qua bài “Chủy thủ minh” (bài văn ca tụng chủy thủ): “Làm ra chủy thủ, phải lẹ dùng gần cốt ở bất ngờ lúc không phòng bị, không được coi nhẹ. Sắc ở hình thù, tấn công vững vàng”.

Đời Đường chủy thủ được dùng rất thịnh hành. Lý Bạch trong bài thơ “Hiệp khách hành” viết:

“Thiếu niên học kiếm thuật

Chủy thủ kèm Ngô Hồng

Dũng từ trăm người đến

Áp tới sinh oai phong.”

Từ đời Tống về sau chủy thủ trở thành vũ khí trong võ thuật và đượ lưu truyền cho thới nay.

Về cách dùng thì có đâm, thọc, kều, cứa, rạch v.v.. khi diễm luyện thì có hai kiểu chủy thủ là chủy thủ đơn và chủy thủ đôi. Hiện tại, trong các bài diễn luyện võ thuật người biểu diễn thường mỗi tay dùng một chủy thủ để diễn luyện.

Về đối luyện thì có: chủy thủ đánh thương, cướp chủy thủ, đôi chủy thủ đấu thương, đôi chủy thủ đấu bài (một laoij vũ khí đơn hoặc đôi hình chữ nhật có cạnh sắc, dùng như mộc), đấu đơn đao…

Trong tiểu thuyết võ hiệp “Lộc Đỉnh ký” của nhà văn nổi tiếng Kim Dung, nhân vật Vi Tiểu Bảo – Tiểu Quế Tử có thanh chủy thủ vô cùng sác bén, chém sắt như chém bùn, nhờ nó mà không ít lần Vi Tiểu Bảo vượt qua nguy hiểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s