Bí kíp – Thái cực quyền

Như trang đầu của Quỳnh Hoa Bửu Điển đã ghi “Muốn luyện võ công này thì phải tự cung trước đã” thì trong bí kíp thái cực quyền này trang 01 cũng có ghi rất rõ ràng “Muốn luyện võ công này thì phải đầu quân cho trại Ba Thá (nhà thương điên)”

Con người ta khi đã tu luyện đắc đạo thì phải có trái tim nóng với 1 cái đầu lạnh. Vậy nên các bạn chớ có nóng vội trong điều gì nhất là trong tu luyện kung fu, bí kíp võ học.

Sau khi đọc xong trang 1 Quỳnh Hoa Bửu Điển, nhiều võ sinh vì quá nóng vội đạt thành tuyệt đỉnh kung fu đã nhanh tay cắt ngay của quý! hix, Cắt xong hăng hái mở tiếp trang 2 thì nó ghi là “Không cắt cũng luyện được!” :((


Với bí kíp Thái cực quyền này cũng vậy, các bạn phải cẩn thận, cứ mở hết các trang đã rồi làm gì thì làm! keke, nhất là lừa được chú nào Chuột bạch trước là tốt nhât! :))
Không ngoài dự liệu, trang 02 của bí kíp này có ghi là ” Luyện ở nhà cũng được” 😀
Vậy ae có thể ở nhà mở xlip, nhầm cờ líp vừa xem vừa luyện được rồi!

Còn đây là Bí kíp Cách không điểm hỏa do luyện nóng vội nên chưa thành nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s