Tổng kết quỹ Panda và thông báo lịch tập mới

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2001 CLB Kungfu Panda hoạt động theo qui chế lớp tập, không thu tiền quỹ nữa mà chuyển sang thu tiền học phí. Do đó, tiền quỹ Panda được tổng kết lại và chốt luôn.

Tiền quĩ được tổng kết và chốt như sau:

Tiền in áo để riêng và sẽ hoàn thành in áo vào ngày 15/12/2011. Đề nghị các thành viên sớm hoàn thành tiền áo đồng phục CLB:

Bắt đầu từ tháng 12, Câu lạc bộ chuyển sang lịch tập mới là thứ 3 và thứ sáu, thời gian từ 18h00 đến 20h00.
Mong tất cả mọi người hưởng ứng ủng hộ câu lạc bộ!
Thân!

Advertisements

One response to “Tổng kết quỹ Panda và thông báo lịch tập mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s