Panda đấu kiểm tra trước khi vào giải vô địch cổ truyền Hà nội 2011

Chiến va Hồng vao danh ban ket tranh huy chuong
Tú đánh thêm 1 trận để vào bán kết
1. Trận của Chiến (giáp đỏ)

2.Trận của Tú (giáp xanh)

3. trận của Hồng (giáp đỏ)

4. trận của Minh (giáp đỏ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s